พระปิดตา ยิ่งบูชายิ่งรวย

พระปิดตา ยิ่งบูชายิ่งรวย

                พระปิดตา เป็นที่นิยมบูชาในหมู่พระเครื่องและมีราคาสูงมาก โดยตามคติธรรมถือว่าพระปิดตา นั้นหมายถึง ท่าทางสำรวม ไม่ได้เป็นการปิดแค่ตา แต่ปิดทั้งใบหน้า เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าพระปิดตา จะไม่รับรู้ทางโลกหรือกิเลสต่างๆ ซึ่งท่านั่งของพระปิดตาก็จะมีหลายแบบ ทั้งนั่งชันเข่า ขัดสมาธิ และอื่นๆ ซึ่งแต่ละท่าก็มีความหมายแยกย่อยออกไปอีก

<< อ่ า น ต่ อ >>