รับขันธ์ ห้ามรับหากคุณไม่รู้จริง

รับขันธ์ ห้ามรับหากคุณไม่รู้จริง

                ขันธ์ 5 ประกอบด้วย สังขาร วิญญาณ เวทนา รูป สัญญา เป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้เรากลายเป็นมนุษย์ ซึ่งตามปกติแล้วไม่ว่าสิ่งใดก็ไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงหรือครอบครองขันธ์ 5 ของเราได้ แต่มีพิธีกรรมหนึ่ง ที่เปิดรับให้ภูตผี เทพ อมนุษย์ต่างๆ มีสิทธิ์เข้าครอบครองขันธ์ 5 ของเรา เรียกว่าพิธีกรรมการ รับขันธ์

<< อ่ า น ต่ อ >>