เซอร์เบอรัส ยามเฝ้าประตูนรก

เซอร์เบอรัส ยามเฝ้าประตูนรก

                ‘หมาสามหัว’ หรือ ‘เซอร์เบอรัส’ รู้จักกันดีในฐานะของยามเฝ้าประตูนรกและสัตว์เลี้ยงของเจ้านรกอย่าง ‘ฮาเดส’ เซอร์เบอรัสแปลว่า ปีศาจในหลุม ซึ่งมีลักษณะเหมือนสุนัขสีดำพันธุ์ทางทั่วไป มีหลายหัว แต่มักจะถูกวาดออกมาแบบ 3 หัว ซึ่งมีความหมายเป็นนัยยๆว่า คือ 3 ช่วงเวลา อดีต ปัจจุบันและอนาคต หรือแทนช่วง 3 วัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่และวัยชรา หางของเซอร์เบอรัสเป็นงู สามารถแว้งกัดผู้ที่เป็นศัตรูได้ตลอดเวลา เล็บของมันก็แหลมคมเหมือนเล็บสิงโต อีกทั้งผิวหนังยังมีตุ่มพิษที่ไม่ว่าผู้ใดสัมผัสก็จะถึงแก่ความตายในทันที และดวงตาของมันยังสามารถทำให้คนกลายเป็นหินได้เหมือนกับเมดูซ่า

<< อ่ า น ต่ อ >>