ลาโยโรนา ผีสาวลักเด็ก

ลาโยโรนา ผีสาวลักเด็ก

                ‘ลาโยโรนา’ เป็นที่รู้จักกันดี สำหรับผู้ที่ชื่นชอบ ‘เดอะ คอนเจอริ่ง’ ว่ากันว่าลาโยโรนา คือ ผีที่ชอบลักพาตัวเด็กๆ เพื่อนำมาเป็นลูกของตัวเอง แล้วจะจัดการฆ่าเด็กทิ้งด้วยการจับกดน้ำตาย ซึ่งก็มักจะเป็นตำนานเรื่องเล่าเอาไว้หลอกเด็กเหมือนกับของไทยที่บอกว่า หากออกจากบ้านตอนกลางคืนผีจะมากินตับ

<< อ่ า น ต่ อ >>