พิธีกรรม ท้าผีเล่นซ่อนหา ฮิโตริ คาคุเรนโบะ

พิธีกรรม ท้าผีเล่นซ่อนหา ฮิโตริ คาคุเรนโบะ

                ฮิโตริ คาคุเรนโบะ หรือการเล่นซ่อนหาคนเดียวเป็นการทำ พิธีกรรม สายมืดของชาวญี่ปุ่น เหมือนกับการล่าท้าผี ที่พวกเด็กๆหรือวัยรุ่นอยากรู้อยากลองมักจะทำกัน โดยการอัญเชิญวิญญาณผีเข้าสู่ตุ๊กตาและเล่นซ่อนหากับมัน หากชนะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากความสนุกท้าทาย แต่ถ้าแพ้จะต้องตาย เพราะดวงวิญญาณของคุณจะถูกผีที่อัญเชิญเข้าในตุ๊กตาเอาไป

<< อ่ า น ต่ อ >>