เมื่อจิตสุดท้ายยังอาวรณ์อยู่กับทรัพย์สมบัติ

เมื่อจิตสุดท้ายยังอาวรณ์อยู่กับทรัพย์สมบัติ

เมื่อกล่าวถึงทรัพย์สมบัติหลายคนคงจะคิดไปถึงปู่โสมเฝ้าทรัพย์ แต่บทความนี้ จะไม่ได้กล่าวถึงปู่โสมที่คอยเฝ้าทรัพย์สมบัติ เหมือนที่เคยรู้จักกัน แต่เป็นเรื่องราวของจิตสุดท้าย ก่อนที่จะตายกลายเป็นผี หรือวิญญาณ เมื่อจิตสุดท้ายของผู้ที่ถึงฆาต หรือจะไม่อยู่บนโลกนี้แล้ว เมื่อจิตสุดท้ายกำลังจะหลุดลอยออกจากกายหยาบ เมื่อจิตสุดท้ายอาวรณ์อยู่กับสิ่งใด เมื่ออายุขัยดับลงแล้ว ก็จะไปตามที่จิตสุดท้ายได้อาวรณ์ดังนั้น เมื่อจิตสุดท้ายคิดถึงทรัพย์สมบัติ เมื่อสิ้นบุญร่างวิญญาณหรือ เป็นผีแล้วก็จะไปอยู่ใกล้ ๆ กับสิ่งที่จิตสุดท้ายได้อาวรณ์ ซึ่งก็มีเรื่องราวมากมายที่เป็นเรื่องในทำนองนี้

เรื่องราวของจิตสุดท้ายที่อาวรณ์อยู่กับทรัพย์สมบัติ

มีเรื่องราวที่เคยได้ยินในคลื่นวิทยุหนึ่ง ที่กล่าวถึงคุณตาจอมขมังเวทย์ที่กำลังจะสิ้นอายุขัยลง ตอนนั้นจิตสุดท้ายได้อาวรณ์กับพื้นดิน แผ่นดิน ที่ดินที่ตัวเองถือครอง ถือเป็นหนึ่งในทรัพย์สมบัติที่จิตสุดท้ายได้อาวรณ์ อย่างที่เกริ่นไปแล้วเมื่อจิตสุดท้ายได้อาวรณ์ถึงสิ่งใด เมื่อตายลงแล้วก็ตามไปอยู่กับสิ่งนั้น ซึ่งไม่มีข้อยกเว้นกับคุณตาคนนี้ จิตสุดท้ายของคุณตาอาวรณ์กับทรัพย์สมบัติหรือผืนแผ่นดินของตัวคุณตา เมื่อลูกหลานจะขายที่ดิน ก็จะปรากฎวิญญาณของคุณตาตามมาหวงแหน ไม่ให้ขายผืนแผ่นดิน ทรัพย์สมบัติของตัวเองที่อาวรณ์ตามจิตสุดท้ายไว้ ไม่เพียงแต่เท่านั้น ยังส่งผลไปถึงไม่ว่าใครก็ไม่สามารถเข้าไปในที่แห่งนี้ของคุณตาในเวลาโพล้เพล้ได้เลย เพราะจิตสุดท้ายที่คุณตาอาวรณ์ไว้ ทำให้คุณตากลายเป็นผีเฝ้าสมบัติ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะอีกกี่ภพกี่ชาติที่คุณตาจะหลุดพ้นกับการเป็นผีเฝ้าสมบัติ

แต่ไม่ใช่เพียงทรัพย์สมบัติแต่เพียงเท่านั้น เมื่อจิตสุดท้ายตั้งมั่นอยู่กับบุคคลใด เมื่อจิตสุดท้ายดับลง กลายเป็นวิญญาณธาตุแล้ว ก็จะเป็นผีที่คอยติดตามคนที่จิตสุดท้ายได้ปฏิพัทธ์ อาวรณ์ไว้ เพราะฉะนั้นตั้งแต่ในสมัยก่อนเก่า เมื่อคนที่จะตาย หรือวิญญาณจะออกจากร่างแล้ว เหล่าบรรดาลูกหลาน หรือญาติ ๆ มักจะนิมนต์พระสงฆ์มาสวดที่เรือน เพื่อให้คนที่กำลังจะสิ้นอายุขัยนั้นตั้งใจแน่วแน่ ให้จิตสุดท้ายตั้งอยู่กับพระธรรม ให้จิตสุดท้ายอยู่กับสิ่งที่ดีงาม ไม่อาวรณ์ต่อทรัพย์สมบัติหรือบุคคลใด ๆ เมื่อจิตสุดท้ายไม่ได้อาวรณ์กับทรัพย์สมบัติหรือสิ่งใด ๆ แล้ว เมื่ออายุขัยได้ดับลง ก็จะตัดบ่วงต่าง ๆ ได้และไปตามวิถีกรรมที่ทำไว้ในช่วงที่เป็นมนุษย์ ทำกรรมชั่วก็ไปใช้กรรมในนรกภูมิก่อน และเมื่อทำกรรมดี ก็จะได้ไปจุติตามที่ได้ทำกรรมไว้ ซึ่งก็เป็นไปตามกรรมที่ได้ทำไว้ สิ่งสุดท้ายที่สำคัญก่อนที่จะไปใช้กรรมคือจิตสุดท้าย ต้องตัดอาวรณ์ นิวรณ์ให้ได้ ไม่ให้เป็นห่วงกับทรัพย์สมบัติกลายเป็น “ผีเฝ้าทรัพย์” 

#เรื่องลี้ลับ #ผีเฝ้าทรัพย์