ผีลักซ่อน วิญญาณบังตา

ผีลักซ่อน วิญญาณบังตา

              ผีลักซ่อน เป็นคติความเชื่อของชาวไทย ที่เอาไว้เตือนใจไม่ให้เด็กๆเที่ยวเล่นในตอนกลางคืน เพราะอาจเกิดอันตรายได้ เนื่องจากในตอนกลางคืนวิสัยทัศน์ของมนุษย์จะลดลง ทั้งยังเป็นเวลาออกล่าของสัตว์ร้าย สัตว์มีพิษ หรือสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างภูตผีปีศาจเอง คนโบราณก็เชื่อว่า มักจะออกมาในตอนกลางคืนเช่นกัน

<< อ่ า น ต่ อ >>