เสาหลักเมือง พิธีกรรมฝังเสาทับคน

เสาหลักเมือง พิธีกรรมฝังเสาทับคน

              การบูชายัญเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อที่ว่า ต้องนำชีวิตไปแลกกับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเราอาจเคยเห็นผ่านสื่อต่างๆมาแล้วมากมาย แต่รู้หรือไม่ว่าในประเทศไทยเองก็มีการบูชายัญสุดสยองในหน้าประวัติศาสตร์อยู่เช่นกัน คือ พิธีกรรมฝัง เสาหลักเมือง ที่ต้องสังเวยชีวิตผู้บริสุทธิ์มากมาย เพื่อจะสร้างบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง

<< อ่ า น ต่ อ >>