ผีตาโขน คำเรียกผีประเภทหนึ่งจากตำนานพระเวสสันดร

ผีตาโขน คำเรียกผีประเภทหนึ่งจากตำนานพระเวสสันดร

              เรื่องลี้ลับผีตาโขน” คือ ประเพณีการละเล่นอย่างหนึ่งในงานบุญทางภาคอีสานของอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มักจะจัดขึ้นพร้อมกับงานแห่พระ ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคมหรือทุกเดือน 8 ตามปฏิทินไทย ซึ่งขึ้นอยู่กับคนทรงประจำท้องที่นั้นๆด้วยว่า จะเลือกให้จัดวันไหน โดยคำว่า‘ผีตาโขน’ นั้น เพี้ยนมาจากคำว่า ‘ผีตามคน’ อันมาจากตำนานพระเวสสันดร

<< อ่ า น ต่ อ >>