พระไพรีพินาศ ศัตรูราบคาบด้วยจิตเมตตา

พระไพรีพินาศ ศัตรูราบคาบด้วยจิตเมตตา

              “พระไพรีพินาศ” เป็นพระพุทธรูปปฏิมาศิลามหายานในท่าขัดสมาธิ หน้าตักกว้างถึง 33 เซนติเมตร ปางประทับนั่งประทานอภัย ลักษณะคล้ายพระพุทธรูปปางมารวิชัย แตกต่างตรงที่มือขวาประทับอยู่บนตักหงายขึ้น อีกทั้งยังมีลักษณะเด่น คือ ใบหน้ากลม หน้าผากใหญ่ คิ้วโค้ง จมูกโด่ง ปากอมยิ้มเล็กน้อย รูร่างอวบอิ่ม อันเชื่อว่าเป็น เครื่องราง ที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธรูปอินเดีย ในปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ วัดบวรนิเวศน์วิหาร

<< อ่ า น ต่ อ >>