อุมิโบซุ ปีศาจเงาดำปริศนาแห่งท้องทะเล

อุมิโบซุ ปีศาจเงาดำปริศนาแห่งท้องทะเล

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ทั้งสี่ทิศอยู่ติดกับทะเล ชาวประมงจึงเป็นอาชีพหลักของชาวญี่ปุ่นสมัยก่อน ไม่แปลกที่ญี่ปุ่นจะมีความเชื่อ เรื่องลี้ลับ เกี่ยวกับท้องทะเลมากมาย ซึ่ง “อุมิโบซุ” เองก็เป็นหนึ่งในนั้น โดยชื่อของอุมิโบซุ มาจากคำว่า อุมิ แปลว่า ทะเล และ โบซุ แปลว่า หัวล้านหรือนักบวช ซึ่งตัวตนแท้จริงของอุมิโบซุ เชื่อว่าเป็นจิตวิญญาณแห่งท้องทะเลที่รวมตัวกลายเป็นกลุ่มก้อนสีดำขนาดมหึมา คอยสร้างความวุ่นวายให้นักเดินเรือมาแล้วนักต่อนัก

<< อ่ า น ต่ อ >>