กินรี เดรัชฉานครึ่งคนครึ่งนก

กินรี เดรัชฉานครึ่งคนครึ่งนก

เป็นอีกหนึ่งตำนาน เรื่องลี้ลับกินรี” หรือ “กินนร” ถือเป็นอมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ กินรีเป็นคำที่ใช้เรียกเพศเมีย ส่วนกินนรใช้เรียกเพศชาย กินรีมีด้วยกันหลายประเภท ซึ่งส่วนใหญ่แล้วภาพจำของเรา คือ มนุษย์ที่มีท่อนล่างเป็นนก อันเป็นที่มาของชื่อกินรี โดยคำว่า กินรีและกินนร มาจากคำว่า กิ ที่แปลว่า อะไรและ นร แปลว่า มนุษย์ ชื่อของกินรีจึงหมายถึง มนุษย์อะไร ซึ่งเป็นคำที่คนมักอุทานเวลาเจอสิ่งมีชีวิตประหลาดที่ดูคล้ายมนุษย์แต่ไม่ใช่

<< อ่ า น ต่ อ >>