โคดามะ ภูติต้นไม้พิทักษ์ป่า

โคดามะ ภูติต้นไม้พิทักษ์ป่า

โคดามะ” (木霊) เป็นจิตวิญญาณแห่งพฤกษา หรือดวงวิญญาณประเภทหนึ่งตามความเชื่อ เรื่องลี้ลับ ของชาวญี่ปุ่นลัทธิชินโต โคดามะจะสิงสถิตอยู่ในต้นไม้ใหญ่อายุ 100 ปีขึ้นไป เหมือนกับเทพารักษ์หรือรุกขเทวดาบ้านเรา โดยคำว่า โคดามะ มาจากคันจิ 2 ตัวประกอบด้วย “木” (โค) แปลว่า ต้นไม้ และ “霊” (ดามะ) แปลว่า วิญญาณ

<< อ่ า น ต่ อ >>