ความเชื่อเรื่อง หญิงกินผัว ผู้ชายกินเมีย

ความเชื่อเรื่อง หญิงกินผัว ผู้ชายกินเมีย

เคยสงสัยไหมว่า ทำไมคบใครรักใครต้องมีแต่ความผิดหวัง ไม่จากเป็นก็จากตาย ซึ่ง เรื่องลี้ลับ ความเชื่อของไทยและจีนมีสิ่งที่เรียกว่า “ดวงกินผัวดวงกินเมีย” อยู่ บ้างก็เรียกว่า “หญิงกินผัว ผู้ชายกินเมีย” หมายถึง ชายหรือหญิงที่คบกับใคร จะทำให้คู่ครองต้องพบเจอกับเรื่องเลวร้าย จนอาจถึงขั้นเสียชีวิต

<< อ่ า น ต่ อ >>