อามาโนะจาคุ ปีศาจยักษ์ถลลกหนัง ตำนานพื้นบ้านสุดโหดของญี่ปุ่น

อามาโนะจาคุ ปีศาจยักษ์ถลลกหนัง ตำนานพื้นบ้านสุดโหดของญี่ปุ่น

อามาโนะจาคุ” คือ ปีศาจโยไคตนหนึ่ง เรื่องลี้ลับ ตามตำนานญี่ปุ่น บางตำราก็จัดอยู่ในหมวดหมู่ของอสูรหรือยักษ์ (Oni) ชื่อของอามาโนะจาคุ มาจากคันจิของคำว่า “天邪” ที่แปลว่า ความชั่วร้าย และ “鬼” แปลว่า ยักษ์ ปีศาจหรืออสูร รวมกันแล้วมีความหมายว่า “ปีศาจชั่วร้าย” ตัวตนของอามาโนะจาคุไม่มีที่มาแน่ชัด แต่เป็นที่รู้จักกันดีในตำนานพื้นบ้านและสถาปัตยกรรมต่างๆของศาสนาพุทธลัทธิชินโต

<< อ่ า น ต่ อ >>