“ของไม่น่าเล่น” เรื่องสยองสอนใจผู้เลี้ยงเด็ก

“ของไม่น่าเล่น” เรื่องสยองสอนใจผู้เลี้ยงเด็ก

            สำหรับ เรื่องลี้ลับ ในยุคสมัยที่ผู้คนเลี้ยงลูกหลานแบบให้เขาได้มีอิสระในการคิด การทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังให้ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ผิดพลาดก็จะสามารถเป็นบทเรียนให้เขาได้เห็น ยอมรับในผลที่เกิดขึ้นจนเติบโตมากขึ้น ผ่านการได้ฝึกคิด ได้สำรวจสิ่งต่าง ๆ หรือสัมผัสกับสิ่งนั้น ๆ ด้วยตัวเอง โดยเฉพาะกับชาวต่างชาติที่ค่อนข้างปล่อยและบางครอบครัวก็ไม่ได้มีการแนะนำบางอย่างในเบื้องต้นให้เด็กได้รู้จนหลายครั้งที่การเรียนรู้ซึ่งปล่อยให้เด็กได้ทำสิ่งต่าง ๆ อย่างอิสระเกินไปอาจจะนำมาสู่อันตรายที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เป็นได้ ซึ่งวันนี้เองเราก็จะนำประสบการณ์สยองขวัญที่ต้องบอกเลยว่า หากใครเป็นคนรักเด็กมาก ๆ ก็ควรจะได้อ่าน ยิ่งบางอย่างที่สำคัญ คุณยิ่งต้องเป็นผู้สอนเด็กก่อนที่จะให้เด็กได้รู้เองซึ่งเมื่อเวลานั้นมาถึงก็อาจจะสายเกินไปแล้ว แต่ต้องทำใจไว้ให้ดีด้วย เพราะตอนจบของเรื่อง “ของไม่น่าเล่น” อาจจะไม่ได้จบแฮปปี้เหมือนประสบการณ์ผีเรื่องอื่น ๆ ที่คุณเคยอ่านมา

<< อ่ า น ต่ อ >>