โรงแรมหลอน ที่สิงคโปร์ประเทศแห่งแสง สี เสียง

โรงแรมหลอน ที่สิงคโปร์ประเทศแห่งแสง สี เสียง

            พบกันอีกครั้งกับ เรื่องลี้ลับ “สิงคโปร์” ประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ในกลุ่มอาเซียนไม่ไกลจากไทยเรา ต่างก็ได้รับกรยกย่องจากทั่วโลกในด้านของประเทศที่มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าทันสมัยอย่างรวดเร็วมากในทุกด้านจากที่ก่อนหน้านี้เป็นเพียงประเทศที่อยู่อาศัยของชาวประมงที่มาตั้งรกรากสร้างหมู่บ้านริมทะเลขนาดใหญ่ และมีการติดต่อค้าขายทางเรือกับจีน มาเลเซีย รวมถึงประเทศอื่น ๆ ด้วยจึงทำให้สิงคโปร์กลายเป็นประเทศแห่งความหลากหลายในวัฒนธรรมที่มีคนจีน คนสิงคโปร์ดั้งเดิม และคนมาเลเซียมาอยู่อาศัยรวมกันเป็นการผสมผสานสายเลือดให้เป็นหนึ่งเดียว ความเชื่อในเรื่องสิ่งลี้ลับจึงยังคงมีอยู่ในประเทศที่เจริญเหล่านี้ ซึ่งเห็นทุกโรงแรมของสิงคโปร์มีความใหม่ แต่บางทีเบื้องหลังอาจมีบางอย่างที่คุณไม่รู้ด้านประวัติความเป็นมาก็ได้ เพราะผู้เล่าทางบ้านท่านหนึ่งที่เคยมาเล่าถึง โรงแรมหลอน ว่าเพื่อนตัวเองได้มีโอกาสไปสิงคโปร์และพักโรงแรมหนึ่งจนพบความหลอนอย่างไม่น่าเชื่อว่า ประเทศแห่งแสง สี เสียงจะมีสิ่งลี้ลับซ่อนอยู่ได้!

<< อ่ า น ต่ อ >>