ประสบการณ์หลอน “หลอกเก่ง”

ประสบการณ์หลอน “หลอกเก่ง”

            พบกันอีกครั้งกับ เรื่องลี้ลับ ความใสซื่อและความบริสุทธิ์ คือ สิ่งที่อยู่ในตัวของเด็กทุกคนที่ยังคงอายุน้อย พวกเขาเปรียบเสมือนผ้าขาวที่ไม่รู้ว่าสิ่งใดถูกหรือสิ่งใดผิด พวกเขาแค่เพียงต้องการที่จะอยากได้ในสิ่งที่ใฝ่ฝันก็เท่านั้น แต่ก็อย่าลืมว่า สักวันเมื่อเขาโตขึ้นก็ย่อมจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมภายนอกมากกว่าเดิมไม่ว่าเขาจะอยู่กับเพื่อนวัยเดียวกันหรือผู้ใหญ่ เขาก็ต้องปรับตัวใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่น ๆ ให้ได้และเคารพต่อกฎระเบียบตามมารยาทของสังคม การปลูกฝังนิสัยที่ดีให้แก่เด็กจึงเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งคุณไม่ควรจะมองข้ามอย่างมาก เพราะหากยังให้เขาติดอยู่กับนิสัยที่อยากได้อะไรก็ต้องได้โดยไร้เหตุผล ไม่มีข้อตกลงตามเงื่อนไขกันเช่นนี้ก็จะทำให้เขาขาดทักษะต่าง ๆ ในการใช้ชีวิตไปด้วยและอาจตกอยู่ในอันตรายได้เพราะความไม่รู้ ซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่าประสบการณ์ผีที่ชื่อเรื่อง “หลอกเก่ง” ประสบการณ์หลอน ที่จะทำให้คุณรู้ว่าการเลี้ยงดูเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

<< อ่ า น ต่ อ >>