เรื่องเล่าพระพูดได้

เรื่องเล่าพระพูดได้

            พบกันอีกครั้งกับ เรื่องลี้ลับ เชื่อหรือไม่ว่า พระพุทธรูปที่เราได้ไปสักการะไหว้บูชาตามสถานที่ต่าง ๆ หรือนำมาไว้ในบ้านของเราท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ของดวงจิตที่ทรงพลังซึ่งคอยรับฟังสิ่งที่เราขอ บุญกุศลจากการไหว้พระสวดมนต์ และการกระทำทุกอย่างของเราที่อยู่ต่อหน้าท่านเสมอ แม้แต่อันตรายหรือสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาในสถานที่นั้นพลังที่แข็งแกร่งเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญของท่านก็สามารถผลักดันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาใกล้สถานที่นั้น ๆ ได้ หากคุณมีความศรัทธาและสัมผัสได้ว่าเวลาที่เรากราบไหว้พระพุทธรูปแล้วเหมือนเห็นท่านยิ้มและมองคุณด้วยดวงตาที่เมตตากรุณาแปลว่า จิตของคุณสามารถสื่อสารกับจิตของท่านได้ ฉะนั้นพระพุทธรูปจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่รูปหล่อแบบสิ่งของที่ให้เราบูชาธรรมดา ๆ เท่านั้น แม้แต่พระประธานองค์ใหญ่ก็ยังมีดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นั้นอยู่ภายในด้วยเช่นกัน ซึ่งวันนี้เราจะมาบอกเล่าเรื่องราวสุดมหัศจรรย์ที่ทำให้คนไทยหันมาสักการะพระพุทธรูปกันมากขึ้นนับตั้งแต่นั้นสำหรับ “เรื่องเล่าพระพูดได้”

<< อ่ า น ต่ อ >>