ประสบการณ์เฉียดตาย “กำเนิดดวงตาที่สาม!”

ประสบการณ์เฉียดตาย “กำเนิดดวงตาที่สาม!”

            พบกันอีกครั้งกับ เรื่องลี้ลับ ทุกคนย่อมรู้กันดีว่า ดวงตาจองเรามีเพียงแค่สองข้าง แต่เหตุใดในทางเรื่องเหนือธรรมชาติถึงมีการพูดถึง “ดวงตาที่สาม” ซึ่งเป็นดวงตาที่ซ่อนอยู่ในจิตของเราเบื้องลึกซึ่งทุกคนย่อมมีดวงตาที่สามอยู่แล้ว เพียงแต่ดวงตาที่สามของคนทั่วไปจะถูกปิดไว้เพื่อไม่ให้รับรู้เรื่องราวใด ๆ ยกเว้นการเป็นอวัยวะพิเศษที่ชี้แนวทางบางอย่างให้เราเดินในทางที่ถูกที่ควรแบบมีลางสังหรณ์หรือมีเซ้นส์ที่คิดตัดสินใจบางอย่างซึ่งไม่สามารถใช้เหตุผลได้อย่างแม่นยำจนเราผ่านอุปสรรคนั้น ๆ ไปอย่างราบรื่นได้ อันเป็นผลจากหน้าที่ส่วนหนึ่งของดวงตาที่สามนั้นเอง แต่หากดวงตาที่สามของผู้ใดถูกเปิดออกก็จะกลายเป็น “ตาทิพย์” ที่สามารถมองเห็นสิ่งเหนือธรรมชาติและหากได้รับการฝึกก็จะมีญานหยั่งรู้อนาคตผ่านการมองเห็นภาพต่าง ๆ ได้ด้วย โดยผู้ที่ดวงตาที่สามจะเปิดนั้นมีแค่ 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ที่มีภารกิจสำคัญทางจิตวิญญาณในการช่วยเหลือผู้คนมาตั้งแต่กำเนิด กับ ผู้ที่มีดวงผ่านความเป็นความตายมาแล้ว หรือหากจะพูดง่าย ๆ คือ เป็นคนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาได้ จึงไม่ต่างกับผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของโลกวิญญาณจึงมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นได้ ซึ่งวันนี้เราก็จะนำ ประสบการณ์เฉียดตาย ของผู้เล่าท่านหนึ่งที่ปัจจุบันเธอมีดวงตาที่สาม สามารถมองเห็นสิ่งลี้ลับต่าง ๆ ได้เพราะเหตุการณ์นี้เอง!

<< อ่ า น ต่ อ >>