ลัทธิซาตาน อีกด้านหนึ่งของความเชื่อทางศาสนา

ลัทธิซาตาน อีกด้านหนึ่งของความเชื่อทางศาสนา
เครดิตภาพจาก www.thairath.co.th

ซาตาน คือ นามที่ใช้เรียกปีศาจซึ่งอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพระเจ้า เรื่องเล่าของซาตานนั้นมีจุดกำเนิดแตกต่างกันหลายแบบ บ้างก็ว่าซาตานคือ ลูซิเฟอร์เทพตกสวรรค์ บ้างก็ว่าซาตานนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้สร้างขึ้น เป็นความมืดมิดของโลกที่ก่อกำเนิดขึ้นเป็นตัวตนของซาตาน ตามตำนานบางแห่งเล่าว่า ซาตานนั้นเป็นเทพที่ปกครองนรก แต่มีอีกตำนานหนึ่งที่กล่าวว่าซาตานเคยเป็นเทพที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาก่อน โดยซาตานนั้นแต่ก่อนมีนามว่า ‘ซาริเอล’ เป็นเทพที่พระเจ้ามอบหมายให้ทำหน้าที่พิสูจน์ศรัทธาของมนุษย์ โดยการยั่วยุให้มนุษย์เลิกศรัทธาในพระเจ้า ในทางศาสนานั้นซาตานจึงเปรียบเสมือนขั้วตรงข้ามของพระเจ้า ซึ่งผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ส่วนใหญ่จะต่อต้านผู้นับถือซาตานหรืออยู่ในลัทธิซาตาน

เครดิตภาพจาก www.silpa-mag.com

หลักคำสอนของลัทธิซาตาน

ลัทธิซาตานแรกเริ่มเดิมทีมาจาก ผู้ที่นับถือธรรมชาติและไม่นับถือพระเจ้า อย่างชาวเมโสโปเตเมีย พวกชาวคริสต์ที่เคร่งมาก จึงเรียกพวกเขาว่า ผู้ต่อต้านพระเจ้าและใส่ร้ายป้ายสีว่าลัทธิซาตานนั้นมีแต่เรื่องโหดร้าย อย่างการฆ่า ทารุณ กักขัง ข่มขืน บูชายัญ โดยผู้ที่ทำจะอ้างว่าเป็นไปตามคำสั่งของซาตาน บ้างก็ว่าการแลกเปลี่ยนวิญญาณกับซาตานนั้น จะทำให้บรรลุความปรารถนาได้เร็วขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วลัทธิซาตานไม่มีเรื่องโหดร้ายเช่นนั้น โดยคำสอนตามคัมภีร์ของลัทธิซาตานนั้น มุ่งเน้นไปที่การเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าจะเชื่อในเทพองค์ใด จะสนุกหรือบันเทิงกับชีวิตมากเพียงใดก็ได้ เพราะเมื่อตายไปแล้วก็ถือว่าจบ ไม่มีชีวิตหลังความตายอีก มีเพียงอย่างเดียวที่เป็นข้อห้าม คือ ห้ามเบียดเบียนคนอื่น ส่วนบาปที่หนักที่สุดในลัทธิซาตานคือ ความโง่ ผู้ที่เข้าลัทธิซาตานจึงต้องแสวงหาความรู้อยู่เสมอ อีกทั้งยังมีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องในการโน้มน้าวให้คนนับถือลัทธิซาตานมากกว่าศาสนาคริสต์ เพราะตามคัมภีร์ของศาสนาคริสต์แล้วค่อนข้างจะฟิกว่า ผู้ชายกับผู้หญิงต้องคู่กันเท่านั้น การมีความรักกับเพศเดียวกันถือเป็นเรื่องบาปมหันต์ แต่ในลัทธิซาตานนั้นทุกคนมีสิทธิจะรักกับเพศไหนก็ได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ลัทธิซาตานดูจะแสดงออกล่อแหลมกว่าลัทธิอื่นๆคือ การให้สาวกของลัทธิร่วมประเวณีกันต่อหน้ารูปปั้นของซาตาน เพื่อแสดงความเคารพ ถึงกระนั้นเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเต็มใจด้วย 

เครดิตภาพจาก www.petmaya.com

หลักคำสอนดังกล่าวทั้งหลายของลัทธิซาตานนี้ ทำให้มีผู้ที่นับถือลัทธิซาตานกันมากมาย ถึงอย่างนั้น เรื่องราวความชั่วร้ายของลัทธิซาตานก็ยังคงมีอยู่ไม่หยุดหย่น ทั้งเรื่องเสพยา และอาชญากรรมต่างๆที่อ้างว่าซาตานเป็นคนสั่ง ซึ่งคนภายในลัทธิบอกอย่างชัดเจนว่า ผู้ที่เบียดเบียนคนอื่นนั้นไม่ใช่สาวกของลัทธิซาตานที่แท้จริง แต่เป็นลัทธิอื่นที่แอบอ้างมากกว่า หากใครสนใจลัทธิซาตานซึ่งถือเป็นศาสนาหนึ่งที่มีความแตกต่างไม่เหมือนใคร คุณเองก็สามารถเข้าร่วมได้เช่นกัน โดยปัจจุบันก็มีการรวมตัวของคนในลัทธิซาตานทางช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโซเชียลมีเดีย โบสถ์ ชมรม 

#ลัทธิซาตาน #ปีศาจซึ่งอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพระเจ้า #เรื่องลี้ลับ