ท้าวเวสสุวรรณ เจ้าแห่งภูตผี บูชาดีร่ำรวย

ท้าวเวสสุวรรณ เจ้าแห่งภูตผี บูชาดีร่ำรวย

ท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกุเวร เดิมคือพ่อค้าขายน้ำอ้อยใจบุญ หากใครผ่านทางมาก็จะแจกน้ำอ้อยให้กินฟรี ทำแบบนี้ทั้งชีวิต จนเมื่อถึงแก่กกรรม ด้วยบุญกุศลแห่งการให้ทานถูกสั่งสมมานาน จุงได้รับแต่งตั้งให้เป็นท้าวเวสสุวรรณ มาจาก ‘เวส’ ที่แปลว่า พ่อค้า และ ‘สุวรรณ’ แปลว่า ทอง สื่อถึงความร่ำรวยในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์

<< อ่ า น ต่ อ >>