ตี่จู้เอี๊ยะกับความเชื่อเรื่องการบูชาเจ้าที่ของชาวจีน

ตี่จู้เอี๊ยะกับความเชื่อเรื่องการบูชาเจ้าที่ของชาวจีน

ที่มาของตี่จู้เอี๊ยะเริ่มมาจาก สมัยก่อนที่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่เดินทางมาทำงานตั้งรกรากในประเทศไทย เนื่องจากอยู่ต่างแดนทำให้เกิดความกังวล อีกทั้งชาวจีนถูกสั่งสอนมาให้รู้จักเคารพบรรพบุรุษและเจ้าของที่ จึงได้มีการตั้งศาลจีนหรือที่เรียกกันว่าตี่จู้เอี๊ยะขึ้น เพื่อเป็นการขออนุญาตเจ้าที่ที่เรามาอยู่อาศัย ถ้าปกติอยู่ในแผ่นดินเกิดก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล แต่อยู่ต่างถิ่นทำให้ต้องวิงวอนขอเจ้าที่เพื่อมาปกปักษ์รักษา กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบทอดต่อกันมายาวนานกว่า 200 ปี 

<< อ่ า น ต่ อ >>