พระพรหม มหาเทพผู้สร้าง

พระพรหม มหาเทพผู้สร้าง

พระพรหม เป็นเทพตามศาสนาพราหมณ์ฮินดู ถือกำเนิดมาจากสายสะดือของพระศิวะ บ้างก็ว่าพระพรหมถือกำเนิดขึ้นมาแต่ก่อนกาลพร้อมกับจักรวาลเสียด้วยซ้ำ จึงเป็นผู้ที่สามารถลิขิตชะตา ควบคุมสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ แรกเริ่มเดิมที พระพรหมท่านมี 5 เศียร แต่ไปดูหมิ่นพระศิวะซึ่งเป็นเทพสูงสุดเข้า จึงถูกตัดเศียรข้างบนสุดทิ้งไป จึงเหลือเพียง 4 เศียร ซึ่งหันหน้าไปทางทิศทั้งสี่

<< อ่ า น ต่ อ >>