แมงภู่คำ ของขลังจากแดนพม่า พุทธคุณครอบจักรวาล

แมงภู่คำ ของขลังจากแดนพม่า พุทธคุณครอบจักรวาล

              “แมงภู่คำ”เป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ยามพระเจ้าบุเรงนองรบจะพกติดตัวด้วยเสมอ อีกทั้งยังมีการค้นพบแมงภู่คำบนเฉลียง บัลลังก์หรือบริเวณเสาทั้งสี่ด้านของพระราชวังด้วย แมงภู่คำยังถือเป็นเจ้าแห่งแมลงทั้งปวง เพราะเชื่อว่าได้รับรัศมีพรศักดิ์สิทธิ์จากพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งที่พระองค์ตรัสรู้จนเกิดรัศมีแสงรอบศีรษะ แมงภู่คำบริเวณนั้นรู้สึกได้ จึงพากันบินเข้าป่าหิมพานต์ เพื่อนำดอกกาสะลองมาถวาย  พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า แมงภู่คำเป็นแมงที่อยู่สูงกว่าแมลงทั้งปวง