คราเคน สัตว์ประหลาดหมึกยักษ์มัจุราช คาบสมุทร

คราเคน สัตว์ประหลาดหมึกยักษ์มัจุราช คาบสมุทร

              ‘คราเคน’ คือ สัตว์ประหลาดหมึกยักษ์ที่ชาวเรือมักจะบอกเล่าต่อๆกันมา แต่ในปัจจุบันจะรู้จักคราเคนจากสื่อภาพยนตร์ต่างๆ ซึ่งแท้จริงแล้วคราเคนมีตัวตนอยู่จริง แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งลึกลับที่เมื่อใครก็ตามได้พบเจอ น้อยคนนักจะรอดชีวิตกลับมาบอกต่อ โดยเหล่านักวิทยาศาสตร์ก็มีข้อสันนิษฐานไปใน แนวทางเดียวกันว่า มีสิ่งมีชีวิตลักษณะคล้ายหมึกยักษ์ตัวเท่าคราเคนอยู่บนโลกใบนี้จริงๆ