แม่ย่านาง ตำนานหญิงสาวผู้เสียสละ

แม่ย่านาง ตำนานหญิงสาวผู้เสียสละ

                แม่ย่านาง คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองยานพาหนะชนิดต่างๆ ก่อนการเดินทางหรือตอนที่ซื้อพาหนะมาใหม่ ชาวไทยจะมีความเชื่อว่า ต้องไหว้แม่ย่านางก่อนเสมอ เพื่อให้การเดินทางราบรื่นและฝากฝังให้แม่ย่านางช่วยคุ้มครอง