ความเชื่อ เรื่องจอมปลวกหรือรังปลวก

ความเชื่อ เรื่องจอมปลวกหรือรังปลวก

              จอมปลวกหรือรังปลวก เป็นสิ่งที่ชาวไทยกราบไหว้บูชาเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะมี ความเชื่อ ว่า จอมปลวก เป็นที่สิงสถิตของเทวดาแห่งพื้นดินและที่ที่จอมปลวกอยู่มักจะอุดมสมบูรณ์ โดยช่างทำบ่อน้ำบาดาลสมัยก่อน มักจะเลือกตำแหน่งที่ทำบริเวณใกล้ๆจอมปลวก โดยเชื่อว่าจอมปลวกจะขุดลึกลงไปในดิน เพื่อนำโคลนที่อยู่ใต้ดินมาสร้างรัง ใต้พื้นดินที่มีรังจอมปลวกตั้งอยู่จึงมีแหล่งน้ำอยู่ด้วย อีกทั้งบริเวณโดยรอบของจอมปลวกก็มักจะเต็มไปด้วยพืชพรรณมากมาย บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้รูปร่างที่มียอดแหลมของรังจอมปลวก ยังละม้ายคล้ายคลึงกับรูปทรงของพระธาตุเจดีย์ เป็นก้อนดินที่พอกพูนขึ้นเรื่อยๆ เหมือนทรัพย์สินและความสุขที่พอกพูนไม่มีที่สิ้นสุด