เรื่องหลอนของ พระกินคน

เรื่องหลอนของ พระกินคน

            พบกันอีกครั้งกับ เรื่องลี้ลับ เมื่อเรากล่าวถึง “พระ” ทุกคนย่อมจะรู้กันดีว่า พระ คือ บุคคลที่อยู่ในศีลธรรมภายใต้ร่มกาสาวพัสตร์ ปฏิบัติอยู่ในทางที่ถูกต้อง รักษาศีล 8 จึงไม่มีการกระทำใดที่อยู่ภายใต้สิ่งที่ไม่ดีเลยหากบุคคลนั้นตั้งใจบวชเพื่อบรรลุธรรมอย่างแท้จริง ยิ่งเป็น “พระพุทธรูป” ก็ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองดูแลและให้พรแก่ทุกคนที่มากราบไหว้สักการะบูชาด้วยธูปเทียนและดอกไม้ด้วย อยู่ใกล้แล้วไม่ว่าใครก็รู้สึกปลอดภัยอุ่นใจ บางคนที่มาปฏิบัติธรรมตามวัดต่าง ๆ จึงมักมาหามุมสงบ ๆ อย่างการนั่งสมาธิหรือสวดมนต์หน้าพระพุทธรูป แต่ใครบ้างเล่าที่จะรู้ว่า ในอดีตเคยมีเรื่องเล่าขานสุดหลอนที่ทำให้ทุกคนหวาดกลัวการอยู่ใกล้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ในวัดต่าง ๆ กันเป็นจำนวนมากเมื่อมีข่าวดังของ “พระกินคน” ในวัดจังหวัดนครสวรรค์ที่ทำให้กลายเป็น Talk of the Town จนถึงระดับประเทศซึ่งเมื่อเวลาจะผ่านไปก็ยังคงเป็นตำนานที่เล่าไปก็จนลุกอยู่เหมือนเดิม แม้ว่าตอนนี้จะไม่มีเหตุการณ์พระกินคนอยู่แล้ว