ปาฏิหาริย์ของ “หลวงพ่อฤาษีลิงดำ”

ปาฏิหาริย์ของ “หลวงพ่อฤาษีลิงดำ”

            พบกันอีกครั้งกับ เรื่องลี้ลับ หากคุณเป็นคนที่ศรัทธาใน “หลวงพ่อฤาษีลิงดำ” แล้วล่ะก็บทความนี้ย่อมจะเป็นบทความที่เหมาะแก่การที่คุณจะได้เข้ามาอ่านเพื่อให้ได้รู้ว่า นอกจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านจะเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในนิกายเถรวาทฝ่ายมหานิกายแห่งวัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี และมีความสามารถด้านการปฏิบัติสมาธิเข้าฌานสมาบัติจนบรรลุความรู้แจ้งเที่ยงแท้แล้วก็ยังได้นำมาสอนพวกเราทุกคนให้อยู่กับการปลงในสังขาร ยึดมั่นในการทำความดี และอิ่มใจกับการทำบุญโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้ว ก็ยังมีพระคาถาเงินล้านที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำให้ไว้เพื่อเรียกทรัพย์ เสริมความเฮงที่เมื่อสวดควบคู่กับการนั่งสมาธิแล้วก็ได้ผลดีจริง อย่างการท่องว่า “พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า) สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น) เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ” ซึ่งวันนี้เราก็จะนำเรื่องราวปาฏิหาริย์ของ “หลวงพ่อฤาษีลิงดำ” มาบอกเล่าให้คุณได้รู้กันว่า ท่านเป็นพระที่มีความประเสริฐโดยแท้จริงจนแม้แต่การจากไปของท่านก็ยังทำให้เราได้ข้อสอนใจจากปาฏิหาริย์ต่าง ๆ ที่ท่านเคยเผยให้เห็นด้วย