บูชาช้างเอราวัณ ขอสิ่งใดได้สมใจทุกอย่าง

บูชาช้างเอราวัณ ขอสิ่งใดได้สมใจทุกอย่าง

ช้างเอราวัณ เป็นราชาแห่งหมู่ช้างทั้งมวล โดยจุดกำเนิดของช้างเอราวัณนั้น บ้างก็ว่าเกิดจากการกวนเกษียรสมุทร บางตำนานว่า พระอิศวรได้สร้างช้างเอราวัณขึ้น แล้วยกให้เป็นพาหนะทรงของพระอินทร์ ช้างเอราวัณเป็นช้างวิเศษ สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ มี 33 เศียร 1 เศียรมี 7 งา 1 งามีสระบัว 7 แห่ง ในสระบัวมีวิมานของนางฟ้า 7 นาง วิมาน 1 มี 7 ชั้น และนางฟ้าทั้ง 7 นั้นมีบริวารอยู่ 7 คน แต่จะนิยมปั้นช้างเอราวัณ ให้มี 3 เศียรเสียมากกว่า ช้างเอราวัณยังเกี่ยวข้องกับตำนานการเกิดช้าง โดยมีเรื่องเล่าว่า ฤาษีท่านหนึ่ง มอบพวงมาลัยให้ช้างเอราวัณ แต่ช้างเอราวัณฟาดพวงมาลัยทิ้ง ฤาษีจึงโกรธมาก สาปทั้งช้างเอราวัณและพระอินทร์ผู้เป็นเจ้าของ แม้ว่าพระนารายณ์จะลงมาแก้คำสาปให้แล้ว แต่นับแต่นั้นมาช้างเอราวัณต้องอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ มีลูกหลานเป็นช้างปกติและไม่สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้อีก