เมฆสิทธิ์ ธาตุศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ครอบจักรวาล

เมฆสิทธิ์ ธาตุศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ครอบจักรวาล

                เมฆสิทธิ์ เป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกวันนี้ ก็ยังไม่มีผู้ใดรู้แน่ชัดว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้าง แต่หลักๆแล้ว ตามตำราท่านว่ามี 4 อย่าง ประกอบไปด้วย เงิน สังกะสี ทองแดง ปรอท เมฆสิทธิ์ไม่ใช่ธาตุที่ผู้ใดจะสามารถทำขึ้นมาได้โดยง่าย เพราะด้วยจุดหลอมละลายที่แตกต่างกันของธาตุทั้งสี่ ทำให้เป็นเรื่องยากมากที่จะนำมาผสมกลมกลืนกันเป็นเนื้อเดียว ดังนั้นผู้ที่จะทำเมฆสิทธิ์ขึ้นมาได้นั้น ต้องมีวิชาเล่นแร่แปรธาตุ โดยใช้เตโชกสิณเพ่งจิตหลอมธาตุทั้งสี่รวมกัน