นอนโลงสะเดาะเคราะห์ ต่ออายุยืดเวลาชีวิต

นอนโลงสะเดาะเคราะห์ ต่ออายุยืดเวลาชีวิต

ความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัว แต่ก็เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอในสักวัน ในศาสนาพุทธนั้นเชื่อว่า เมื่อตายไปแล้วเราจะเวียนว่ายตายเกิดใหม่หรือหากมีบุญมากๆก็จะจากไปสู่นิพาน คือการดับสูญของวิญญาณ จะไม่ต้องมาชดใช้กรรมอีก ยังมีความเชื่อที่ว่าบาปนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถลบล้างได้ ต่อให้ทำความดีมากเท่าไหร่ แต่ถ้าทำบาปไปแล้วสุดท้ายก็ต้องชดใช้กรรมอยู่ดี บางครั้งเราอาจจะเผลอทำบาปไปโดยไม่รู้ตัวและบาปนั้นอาจจะนำไปสู่ความตายได้ ทางศาสนาพุทธจึงมีพิธีกรรมหนึ่งที่จะช่วยต่ออายุของเราได้ นั่นเรียกว่า พิธีนอนโลงสะเดาะเคราะห์ ความเป็นมาของนอนโลงสะเดาะเคราะห์ ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยพุทธกาล แต่ก่อนนั้นพระพุทธเจ้ามีคำสอนว่าห้ามพระสงฆ์รับจีวรจากญาติโยมทั้งหลาย จีวรที่พระสงฆ์ห่มส่วนใหญ่จึงมาจากผ้าเก่าๆ บ้างก็เป็นผ้าคลุมศพราคาถูกที่นำมาล้างทำความสะอาดแล้ว นี่จึงเป็นที่มาของคำว่า บังสกุล ซึ่งมีรากศัพท์มาจากคำว่า สกปรกและฝุ่น สื่อถึงจีวรพระสงฆ์สมัยก่อนที่ไม่ได้สะอาดเพราะนำผ้าไม่มีคุณภาพมาทำ แต่ในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนไป เนื่องจากพระพุทธเจ้าได้อนุญาตให้พระสงฆ์ยอมรับของถวายเป็นจีวรแล้ว ผ้าบังสกุลจึงไม่ได้สกปรกตามความหมายของชื่ออีกต่อไป ในส่วนของผ้าบังสุกุลนี้มีความเกี่ยวข้องกับพิธีนอนโลงสะเดาะเคราะห์ โดยการทำพิธี จะแบ่งเป็นนอนโลงเป็นและนอนโลงตาย ซึ่งจะทำเฉพาะนอนโลงเป็นหรือนอนโลงตายก็ได้ หรือจะทำทั้งสองอย่างก็ได้เหมือนกัน การนอนโลงเป็นจะหันหัวโลงไปทางทิศเหนือ ส่วนนอนโลงตายจะหันไปทางทิศใต้ ญาติโยมที่มาทำพิธีจะต้องเตรียมดอกไม้ซึ่งนิยมใช้ดอกบัวเป็นหลักและธูปสีดำถือไว้ที่มือ จำลองว่าเป็นพิธีสวดศพของเรา จากนั้นนอนลงไปในโลง ในส่วนของโลงตายนั้นจะถูกบังสกุลด้วยผ้าห่อศพสีขาว ส่วนโลงเป็นจะถูกบังสกุลหรือเอาผ้ามาปิดไว้ที่โลงด้วยจีวรพระสีเหลือง บางแห่งนิยมให้นอนโลงตายก่อนจึงมานอนโลงเป็น โดยพระสงฆ์จะทำพิธีสวดแตกต่างกันในแต่ละโลง การทำเช่นนี้มีความเชื่อว่าเป็นการต่อชะตาอายุเสมือนว่าท่านได้ตายลงไปแล้วถือกำเนิดขึ้นมาใหม่ บาปกรรมที่ทำไปจะลดน้อยลง อีกนัยหนึ่งก็เป็นกุศโลบายของทางพุทธศาสนา ให้คนเรามีสติระลึกอยู่เสมอว่า สักวันนึงก็ต้องตาย ฉะนั้นแล้วจงใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าและระลึกถึงการทำดีอยู่เสมอ เมื่อตายไปจะได้ไม่เสียใจ ปัจจุบันพิธีนอนโลงสะเดาะเคราะห์นั้น มีวัดดังรับทำอย่างแพร่หลาย บางวัดก็มีโลงแอร์ที่ต้องปิดฝาโลง บางวัดก็เป็นโลงที่สามารถนอนได้ 2-3 คนเลยทีเดียว ค่าทำพิธีก็ไม่แพง บางที่แล้วแต่จิตศรัทธา […]