ผีนับจาน วิญญาณของหญิงสาวผู้ไม่ได้รับความยุติธรรม

ผีนับจาน วิญญาณของหญิงสาวผู้ไม่ได้รับความยุติธรรม

                ปราสาทฮิเมจิ เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามและสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริเวณปราสาทฮิเมจิมีบ่อน้ำบาดาลเก่าๆอยู่แห่งหนึ่ง ซึ่งมีเรื่องเล่าตำนานหลอนเกี่ยวกับวิญญาณของหญิงสาวในยุคเอโดะที่ต้องตายอย่างทรมานและไม่ได้รับความยุติธรรม อย่างตำนาน ผีนับจาน