ผีชมบ ที่มาของปรากฎการณ์ผีหลอก

ผีชมบ ที่มาของปรากฎการณ์ผีหลอก

ตำนาน เรื่องลี้ลับ “ผีชมบ”, “ผีฉมบ”, “ผีทมบ” หรือที่ชาวโคราชเรียกกันว่า “ผีชะมก” คือ ผีชนิดหนึ่ง ที่มีชื่อมาจากภาษาเขมรหมายถึง กินไม่เลือก เนื่องจากมีลักษณะการกินคล้ายกับผีปอบที่ชอบทานของดิบ ของสด ของคาว จึงอาจทำให้หลายคนสับสนกับผีปอบได้