3 เรื่องเล่าผี สุดหลอนของโรงเรียนใหญ่ในชัยนาท

3 เรื่องเล่าผี สุดหลอนของโรงเรียนใหญ่ในชัยนาท

            ทุกโรงเรียนย่อมจะมี เรื่องลี้ลับ เล่าขานถึงความหลอนของผีที่วนเวียนอยู่ในโรงเรียนตามสถานที่ต่าง ๆ จนกลายเป็นเรื่องที่ชวนให้เมาท์มอยที่ใคร ๆ ก็อยากฟังขณะรอครูอาจารย์มาเข้าสอนช่วงเปลี่ยนคาบ หรือขณะพักกลางวันที่ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรดี ก็มีเรื่อง “ผีในโรงเรียนตัวเอง”นี่ล่ะที่ทำให้การมาโรงเรียนไม่ต้องมีแต่ความน่าเบื่อหน่าย แต่มีสิ่งต่าง ๆ ให้น่าค้นหาด้วย หากโรงเรียนใดไม่มีผีสิถึงจะแปลก เพราะทุกโรงเรียนย่อมสร้างมานานจนอายุร่วมร้อยปีก็ยังมี เมื่อผ่านกาลเวลามาเนิ่นนานก็ย่อมต้องมีดวงจิตต่าง ๆ อยู่ในสถานที่เก่าแก่ เต็มไปด้วยวัตถุต่าง ๆ ตามความเชื่อที่ว่า สิ่งของใดที่ถูกสร้างมานานแล้วอยู่กับที่ สิ่งของเหล่านั้นย่อมมีดวงวิญญาณสิงสถิตอยู่ได้ และบุคคลมากมายก็ย่อมจะผูกพันกับโรงเรียนมาก ไม่ว่าจะเป็นครูที่รักในอาชีพนี้จนลมหายใจสุดท้ายก็ยังคอยมาดูแล หรือเด็กนักเรียนที่จากไปก่อนวันอันควรก็ยังผุกจิตอยู่กับโรงเรียนและเพื่อนพวกเขาเช่นกัน ซึ่งวันนี้เราก็ได้คัดเลือก 3 เรื่องเล่าผี โรงเรียนที่ได้ชื่อว่า เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งของไทยที่มีประสบการณ์ผีน่าค้นหาราวกับหนังแต่เป็นความจริงมาบอกทุกคนกัน คือ “โรงเรียนใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัดชัยนาท” ซึ่งอยู่ในตัวเมืองมาบอกกัน