พญายมราชผู้คุมนรก บูชาดีสมหวังทุกประการ

พญายมราชผู้คุมนรก บูชาดีสมหวังทุกประการ

‘พญายมราช’ ‘ยมบาล’ หรือ ‘พยายม’ เดิมที คือ เทวดาเชื้อสายยักษ์ มีหน้าที่คุมนรกและตัดสินบาปของมนุษย์ ในนรกจะมีพญายมราชเพียง 5,720 ตนเท่านั้น แต่มียมทูตซึ่งอยู่ใต้การปกครองของพญายมราช มีหน้าที่นำพาดวงวิญญาณมาสู่นรกมากมายนับไม่ถ้วน ซึ่งพญายมราชนั้น เปรียบเสมือนตำแหน่งหนึ่ง สามารถหมุนเวียนเปลี่ยนตนได้เรื่อยๆ ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของสวรรค์ ซึ่งมนุษย์เองก็สามารถเป็นพญายมราชได้หากมีบุญบารมีและคุณสมบัติเหมาะสม