เครื่องรางของขลัง พญาเต่าเรือน ของขลังพุทธคุณ 108

เครื่องรางของขลัง พญาเต่าเรือน ของขลังพุทธคุณ 108

              เต่า เป็นสัตว์ที่มีอายุขัยยืนนาน จึงได้รับการบูชาและคนมักจะไม่นำมากินกัน เพราะเชื่อว่าเป็นการบั่นทอนอายุ อีกทั้งเต่ายังเคยเป็นชาติกำเนิดหนึ่งของพระโพธิสัตว์ โดยเรื่องราวในชาติกำเนิดนี้ ท่านได้เกิดเป็นพญาเต่ายักษ์ มีรูปร่างใหญ่เท่าลำเรือ จึงถูกขนานนามว่า พญาเต่าเรือและเพี้ยนเป็นพญาเต่าเรือน ซึ่งเป็น เครื่องรางของขลัง ที่พระอาจารย์หลายท่านนิยมปลุกเสก