พระแม่ธรณี มารดาแห่งชีวิต

พระแม่ธรณี มารดาแห่งชีวิต

พระแม่ธรณี เทพีแห่งผืนดิน เป็นแม่ผู้ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่ง โดยเรื่องราวของพระแม่ธรณีนั้น มีการบอกเล่าอยู่ในทุกศาสนา ต่างกันตรงชื่อที่ใช้เรียกขาน ทางพราหมณ์ฮินดู มีตำนานเกี่ยวกับพระแม่ธรณีอยู่ในเรื่องเล่าของรามเกียรติ์ตอนหนึ่ง ว่ามียักษ์ได้ขโมยแผ่นดินเข้าไปซ่อนไว้ใต้รักแร้ พระนารายณ์จึงมาแย่งชิงแผ่นดินคืน ในตอนนั้นเองที่พระแม่ธรณีได้หลุดออกมาด้วย และได้ครองคู่เป็นหนึ่งในพระชายาของพระนารายณ์