พระแม่กาลี ตำนานเรื่องเล่าจากประเทศอินเดีย

พระแม่กาลี ตำนานเรื่องเล่าจากประเทศอินเดีย

            พบกันอีกครั้งกับ เรื่องลี้ลับ หากจะกล่าวถึงเทพองค์หนึ่งของศาสนาฮินดูที่มีฤทธิ์เดชแข็งแกร่งปัดเป่าและปกป้องผู้คนจากสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ได้แม้รูปลักษณ์ภายนอกของท่านจะมีความน่ากลัวจนไม่เหมือนเทพแล้วล่ะก็ “พระแม่กาลี” คือ เทพที่หลายคนให้การเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ด้วยรูปลักษณ์ของท่านที่มีกายเป็นสีน้ำเงิน มีแขน 8 แขน สำหรับถืออาวุธคู่กาย ผมที่มีมงกุฏสีทองหยิกยาวสีดำเงา มีสร้อยเป็นหัวกะโหลก แขน และกระดูกของปีศาจที่ท่านกำจัดเพื่อช่วยโลกไว้ได้ ซึ่งพระแม่กาลีเป็นหนึ่งในปางของ “พระแม่ปารวตี” หรือ “พระแม่อุมาเทวี” ชายาของพระศิวะ พระนางเป็นผู้ทำลายความชั่วร้ายและปกป้องผู้บริสุทธิ์ ผู้คนนับทั่วโลกที่นับถือศาสนาฮินดูมีความศรัทธาพระแม่กาลีในฐานะเทวีสูงสุด, พระมารดาแห่งเอกภพ, อาทิศักติ หรือ อาทิปรศักติ แม้แต่คนไทยที่นับถือพระแม่กาลีก็ได้มีการนำท่านมาบูชาและตั้งในบ้านของตัวเองเพื่อปกป้องสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้าบ้านด้วย โดย “กาลี” มาจากคำว่า “กาล” อันหมายถึงว่า “การเปลี่ยนแปลงนิรันดร์ของธรรมชาติ ซึ่งท้ายที่สุดจะนำพาทุกสิ่งไปสู่ความตาย” ซึ่งบ่งบอกว่า “ท่านคือผู้ที่หลุดพ้น เป็นนิรันดร์เหนือกาลและยังคอยปกป้องโลกเสมอเมื่อมีผู้เรียกร้อง” แต่เพราะยังมีคนทั่วไปรู้จักเรื่องราวของพระแม่กาลีน้อยนัก เราจึงอยากนำเรื่องราวตำนานของท่านมาบอกเล่าแก่ทุกคน