พระแม่มาเรีย พระแม่แห่งความบริสุทธิ์

พระแม่มาเรีย พระแม่แห่งความบริสุทธิ์

                ‘พระแม่มาเรีย’ ‘พระแม่มารี’ หรือ ‘พระแม่มารีอา’ เป็นมารดาของพระเยซู ที่ได้รับการนับถือว่าบริสุทธิ์ผุดผ่องและเป็นแม่ของผู้คนทั่วโลกที่นับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งพระแม่มาเรียนั้น มีสถานะแตกต่างจากอีฟ ซึ่งเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดของผู้คนทั้งโลกและแตกต่างจากมารดาที่ให้กำเนิดเราโดยตรง พระแม่มาเรียเป็นพระแม่แห่งความบริสุทธิ์ ผู้นับถือเชื่อว่า ท่านจะชำระล้างความโสมมของเราได้ และมอบความรักอันยิ่งใหญ่ให้