พระแม่โพสพ ตำนานเล่าขานเทวีแห่งข้าว

พระแม่โพสพ ตำนานเล่าขานเทวีแห่งข้าว

          พบกันอีกครั้งกับ เรื่องลี้ลับ สำหรับใครที่มีความชื่นชอบในเรื่องราวมูเตลูและความเชื่อเกี่ยวกับตำนานมากมายที่นำมาซึ่งวิถีชีวิตในยุคปัจจุบันและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ทำสืบต่อกันมาแล้วล่ะก็หนึ่งในตำนานที่คุณควรจะรู้ไว้ก็มีเรื่องราวของ “พระแม่โพสพ”ด้วย แน่นอนไม่มีใครที่ไม่รู้จักพระแม่โพสพ เพราะในทุกวันเราก็ย่อมอยู่กับสิ่งที่ท่านประทานมาให้อยู่แล้ว นั่นคือ “เม็ดข้าว” ไม่ว่าจะเป็นข้าวประเภทใดที่เรารับประทานก็ย่อมจะเป็นผลผลิตที่มาจากพลังแห่งการประทานพรด้านความสมบูรณ์ในการเกษตรของข้าวเพื่อให้ผู้คนไม่อดอยากกันตามความเชื่อของชาวไทยโบราณ ซึ่งอาจจะมีบางคนที่สงสัยว่า เหตุใดพระแม่โพสพจึงไปอยู่กับพวกต้นข้าวที่ดูธรรมดา แล้วความเชื่อเรื่องพระแม่โพสพมีความเชื่อมโยงกับประเพณีสำคัญใดของไทยบ้าง ในวันนี้เราจะมาบอกเล่าให้คุณได้รู้กันว่า พระแม่โพสพ ท่านเป็นเทพที่มีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์เรามากแค่ไหนจึงต้องมีการแสดงความเคารพและจัดพิธี