พ่อแก่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เลือกผู้บูชา

พ่อแก่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เลือกผู้บูชา

                ‘พ่อแก่’ หรือ ‘ปู่ฤๅษี’ คือ รูปปั้นฤๅษีหรือบ้างก็นิยมบูชากันแต่หัว ที่มีลักษณะใบหน้าสีทอง ปากแสยะยิ้ม ลักษณะคล้ายคลึงกับหัวโขนและไม่ใช่ว่าใครอยากบูชาพ่อแก่ก็สามารถทำได้ เพราะผู้ที่จะบูชาพ่อแก่ได้นั้น ต้องสามารถยกรูปปั้นฤๅษีได้สำเร็จ ซึ่งคำว่า ยกสำเร็จ ไม่ได้หมายความว่า รูปปั้นของพ่อปู่ฤๅษีหนักแต่อย่างใด แต่รูปปั้นดังกล่าวมีวิญญาณของฤๅษีแต่ละตนสิงสถิตอยู่ โดยฤๅษีของไทยตามตำนานมีมากถึง 108 ตน และคำว่า 108 ตนในที่นี้ หมายถึง มีมากมายเหลือคณานับ วิญญาณแต่ละดวงของพ่อแก่ที่เข้ามาสิงในรูปปั้นนี้เอง จะเป็นผู้เลือกคนที่ตนอยากให้บูชา