ยับยุม พระพุทธรูปเสพนาง

ยับยุม พระพุทธรูปเสพนาง

พระพุทธรูปปางเสพสังวาสหรือพระพุทธรูปปางยับยุม คือ พระพุทธรูปที่มีลักษณะเหมือนพระพุทธรูปในศาสนาพุทธทั่วๆไป ต่างตรงที่มีผู้หญิงขึ้นคร่อมบนตักและโอบกอดคอของพระพุทธรูปไว้  ซึ่งหลายคนที่นับถือศาสนาพุทธในประเทศไทยเห็นแล้วคงรู้สึกแปลกประหลาด ไปจนถึงขั้นรับไม่ได้  เนื่องจากไทยเราถูกปลุกฝังว่า พระพุทธรูปกับสตรีเพศเป็นของต้องห้าม แต่พระพุทธรูปปางยับยุมนั้น มีกระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกก่อนพระพุทธศาสนาถือกำเนิดขึ้นกว่า 800 ปีแล้ว