กิเลน สัตว์ศักดิ์สิทธิ์เรียกทรัพย์เข้ากระเป๋า

กิเลน สัตว์ศักดิ์สิทธิ์เรียกทรัพย์เข้ากระเป๋า

กิเลน เป็นหนึ่งในสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของจีน ถือกำเนิดขึ้นมาจากธาตุทั้งห้า ได้แก่ โลหะ ดิน น้ำ ไฟ ไม้ กิเลนจะมี 2 เพศ คือ ‘กิ’ ตัวผู้และ ‘เลน’ ตัวเมีย ลักษณะของกิเลนคล้ายกวางแต่มีเขาเดียว มีหัวเป็นมังกร ส่วนหางเป็นวัว เท้ามีกีบเหมือนม้า อีกทั้งยังเป็นสัตว์พิเศษที่มีอายุยืนยาวถึง 1000 ปี