ป่าหิมพานต์ ดินแดนอัศจรรย์ที่สาบสูญ

ป่าหิมพานต์ ดินแดนอัศจรรย์ที่สาบสูญ

“ป่าหิมพานต์” หรือ “หิมวัลย์” เป็นดินแดนลับแล เรื่องลี้ลับ ที่เต็มไปด้วยพืชพรรณนานาชนิดและสัตว์วิเศษมากมาย ที่ไม่สามารถพบเห็นได้ตามโลกมนุษย์ สมัยก่อนมนุษย์กับเทวดาสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันผ่านทางป่าหิมพานต์ได้ แต่เมื่อมนุษย์เริ่มมีจิตใจสกปรกเต็มไปด้วยความชั่วร้าย ป่าหิมพานต์ที่เป็นทางเชื่อมสู่สวรรค์ จึงเลือนลางหายไป เปลี่ยนเป็นมิติทับซ้อนที่มนุษย์ทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้อีกเลย