ประวัติศาสตร์อันยาวนานของเหล่า องเมียวจิ

ประวัติศาสตร์อันยาวนานของเหล่า องเมียวจิ

ชาวเอเชียอยู่คู่กับความเชื่อ เรื่องลี้ลับ สิ่งเหนือธรรมชาติมายาวนาน และให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้มาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศญี่ปุ่นที่เคยก่อตั้ง “กระทรวงเวทมนตร์” หรือ “กระทรวงองเมียวจิ”ขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อทำหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองจากสิ่งชั่วร้าย แม้ว่าปัจจุบันจะไม่มีกระทรวง องเมียวจิ อยู่แล้วก็ตาม แต่ความเชื่อเหล่านั้นยังคงฝังรากลึกมาจวบจนถึงปัจจุบัน