ตำนานอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ตำนานอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

          พบกันอีกครั้งกับ เรื่องลี้ลับ ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล้วนแล้วแต่มีความเชื่อกันในเรื่องของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสถานที่ธรรมชาติที่เข้าถึงได้ยากมักจะมีประตูเข้าสู่โลกอีกมิติที่ทับซ้อนอย่าง “เมืองลับแล” ที่บ้างก็ว่าเป็นเมืองมนุษย์อีกทวีปหนึ่งซึ่งมนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างผาสุก เต็มเปี่ยมไปด้วยศีลธรรม อย่างเมืองไทยตามศาสนาพุทธก็จะมีความเชื่อว่า ทวีปที่มนุษย์อยู่อาศัยตามพระพุทธศาสนาประกอบไปด้วยทวีปทั้ง 4 ทวีป อันได้แก่ ชมพูทวีป (ทวีปของพวกเราซึ่งยังคงมีกิเลสอยู่), อมรโคยานทวีป (ทวีปที่ผู้คนมีความสูง 6 ศอก รูปหน้าเหมือนพระจันทร์ครึ่งซีก งดงามทั้งชายและหญิง),อุตตรกุรุทวีป (ทวีปที่ผู้คนรักษาศีล 5 เป็นนิจ ไม่ยึดมั่นถือมั่นเรื่องทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาสามีว่าเป็นของๆตน ไม่มีความทุกข์ใจอันเกิดความรู้สึกหึงหวงเหมือนมนุษย์ในชมพูทวีป) และปุพพวิเทหทวีป (ทวีปที่ผู้คนมีรูปหน้าเหมือนพระจันทร์เต็มดวง มีความสูงมากถึง 9 ศอก) แต่บ้างก็ว่าเป็นเมืองของผู้คนในช่วงเวลาแห่งยุคอดีต ซึ่งใคร ๆ ก็อยากลองเข้าไปสัมผัสเมืองลับแลของจริงสักครั้ง แต่แน่นอนว่า หากมาเมืองลับแลของจริงอาจยากเพราะต้องเป็นผู้มีบุญหรือมีดวงสัมพันธ์กับคนในเมืองจึงจะเข้าไปได้ แต่หากเป็นเมืองลับแลที่มีอยู่ในมิติของเราและสามารถขับรถเข้าไปได้นั้น เราแนะนำให้คุณมาเยือน “ตำนานอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์” ชื่อลับแลจริง แม้จะไม่ใช่เมืองลับแลแบบลึกลับที่คนเข้าไม่ถึง แต่ก็มีตำนานเรื่องเล่าที่ทำให้เกิดชื่ออำเภอนี้เหมือนกัน! อ่านแล้วบางทีคุณอาจจะอยากลองเปิดใจมาเที่ยวที่อำเภอนี้ดูก็ได้