ตำนานเขาสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ตำนานเขาสรรพยา จังหวัดชัยนาท

            พบกันอีกครั้งกับ เรื่องลี้ลับ ในประเทศไทยเรามีภูเขาหลายแห่งที่ถูกเรียกว่า เป็นภูเขาลี้ลับที่มีตำนานเรื่องเล่าขานของการกำเนิดภูเขาหรือเรื่องราวที่ภูเขาแห่งนั้น ๆ เคยถูกใช้จากบุคคลพิเศษที่มีความน่าอัศจรรย์ใจ หลายที่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งคนเข้ามาเยือนกันเยอะมาก ยิ่งได้ฟังเรื่องเล่าตำนานต่าง ๆ มาในอดีตกาลก็ยิ่งเป็นอรรถรสให้แก่การมาเยือนเพื่อชมวิวและสำรวจลักษณะสภาพแวดล้อมของภูเขาตั้งแต่หิน โบราณวัตถุที่เป็นหลักฐาน และธรรมชาติป่าไม้ด้วย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มี “เขาสรรพยา” ภูเขาหินปูนที่อยู่ในอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ท่ามกลางทุ่งนาอันกว้างขวาง ดูตระหง่านตาจนชวนให้อยากค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในภูเขาที่สูงใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยผืนป่าสีเขียวแห่งนี้มาก ยิ่งไม่ค่อยมีใครได้มาท่องเที่ยวและดังอย่างภูเขาแห่งอื่นก็ยิ่งชวนให้น่ามาบอกเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเขาสรรพยากัน ใครที่ยังไม่รู้จัก ตำนานเขาสรรพยา จังหวัดชัยนาท ต้องมาอ่านในบทความนี้เลย