เจ้าแม่ทับทิม แม่ย่านางของชาวจีน

เจ้าแม่ทับทิม แม่ย่านางของชาวจีน

                เจ้าแม่ทับทิม หรือที่ชาวจีนเรียกกันว่า หม่าโจ้ว เป็นเทพที่ชาวประมงนับถือบูชากันมากเปรียบเสมือนแม่ย่านางของชาวจีน โดยเรื่องราวของเจ้าแม่ทับทิมนั้น มีหลายตำนานแตกต่างกันไปแต่ละภูมิภาค ตรงจุดที่เหมือนกัน คือ ท่านได้ทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ช่วยเหลือชาวประมงให้รอดพ้นจากเภทภัย รวมถึงบิดาและพี่ชายของนางด้วย